Strona Główna
  Drukarki Brajlowskie
  Syntezatory Mowy
  Lupy Elektroniczne
  Książka Mówiona
  Notatniki Brajlowskie
  Maszyny Brajlowskie
  Monitory Brajlowskie
  Autolektor
  Programy udźwiękawiające
  Programy Powiększające
  Rozpoznawanie Tekstu
  Telefonia Komórkowa
  Powiększalniki Ekranowe
  Akcesoria, Pomoce
  Kontakt
 
 


Ivona - Programowy, polskojęzyczny syntezator mowy MS SAPI 4 i SAPI 5
Syntezator mowy IVONA mówi głębokim głosem, zbliżonym do studyjnych nagrań lektora. IVONA ma szereg funkcji rehabilitacyjnych:
- możliwość wielokrotnego przyśpieszania głosu bez straty jakości
- współpraca ze wszystkimi programami (w tym screenreaderami) zgodymi ze standardami SAPI4 i SAPI5
- zaawansowany słownik
- możliwość wyboru sposobów interpretacji tekstu (wprowadzony został tzw. tryb lektorski, czyli interpretowanie tekstu w taki sposób jaki czyni to lektor)
IVONA zawiera narzędzie do tworzenia tzw. książek mówionych czyli bezpośrednich nagrań mowy do pliku dźwiękowego. IVONA bardzo łatwo instaluje się w systemie i ustawienie jej, jako głosu w udźwiękowionym stanowisku komputerowym nie wymaga żadnych specjalnych procedur. Jest to możliwe dzięki pełnej zgodności ze standardami SAPI4 i SAPI5.
IVONA została zoptymalizowana pod względem czasu reakcji i syntezy.
Ze względu na wspomniane wyżej cechy IVONA jest niezastąpiona w rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących, gdzie ogromną rolę odgrywa szybki dostęp do informacji.
Informacje techniczne:
Systemy operacyjny Windows NT, 2000, XP i nowsze; Zalecany procesor 2 Ghz, pamięć RAM 256 MB; Wymagane miejsce na dysku ok. 50 MB.

Syntezator mowy IVONA - wersja rehabilitacyjna został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, o którym mowa w paragrafie 16 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków
dydaktycznych (Dz. U. Nr 69, poz. 635).

W związku z powyższym od dnia 16 maja 2006 roku program ma prawo być
opatrzony informacją o następującej treści:
"Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego:
- do kształcenia specjalnego,
- do generowania mowy ludzkiej,
- na poziomie kształcenia zintegorwanego, szkoły podstawowej, gimnazjum,
zasadniczej szkoły zawodowej oraz liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum, 
 


Spiker - Programowy, polskojęzyczny syntezator mowy MS SAPI 4 i SAPI 5 
Jest to syntezator w pełni zgodny ze standardem SAPI, przeznaczony do wykorzystania przez aplikacje pracujące pod kontrolą systemów Windows. Daje im możliwość wykorzystania mowy jako sposobu przekazywania informacji np. do odczytu tekstu.


Syntalk - Programowy, polskojęzyczny syntezator mowy MS SAPI 4 
Syntalk w wersji MS SAPI pozwala działać niewidomym bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Po instalacji Syntalka i na przykład programu HAL - każdy multimedialny komputer może być obsłużony przez niewidomego! Aby Syntalk mógł czytać zawartość ekranu potrzebny jest program sterujący syntezatorem (tzw.screen reader). 


RealSpeak - Programowy, wielojęzyczny syntezator mowy MS SAPI 4 i MS SAPI 5 (dostępny tylko w komplecie z programem Dual i produktami firmy Dolphin).


Apollo - Sprzętowy, wielojęzyczny syntezator mowy 
Apollo 2 jest zasilanym z sieci energetycznej syntezatorem mowy typu tekst - mowa. Może być używany z bardzo wieloma komputerami. Jest to jedyny syntezator, który mówi ponad czterdziestoma językami.W jednym urządzeniu można zainstalować do czterech języków. Współpracuje z prawie wszystkimi programami obsługującymi komputer (screen-readerami) przekazując tekst do syntezatora. Aby Apollo mógł czytać zawartość ekranu potrzebny jest program sterujący syntezatorem (tzw. screen reader).


Orpheus - Programowy, wielojęzyczny syntezator mowy (dostępny tylko w komplecie z programami Hal i Supernova).